Diensten

Visie en strategie

Wij ontwikkelen met onze opdrachtgevers visie en strategie om richting te geven aan de ontwikkelingen in het gebruik en beheer van de geo-informatievoorziening. Met de visie definiëren we samen het hogere doel, de stip op de horizin, kernwaarden en kernkwaliteiten. Met de strategie benoemen we de activiteiten en de manier waarop middelen worden ingezet om de visie te realiseren. 

Informatiemanagement

Organisaties maken steeds meer gebruik van geo-informatie. Gegevens worden gedeeld over afdelingen heen en met (keten)partners. Vanuit de processen worden eisen gesteld aan de kwaliteit, de toegankelijkheid, het gebruik en het beheer van gegevens. Dat betekent dat het geo-informatiemanagement goed moet worden georganiseerd met de juiste rollen, verantwoordelijkheden en producten. Nexpri inventariseert de informatiebehoeften en adviseert over het inrichten van het geo-informatiemanagement.

Analyse en kaarten

Geografische analyses en kaarten verschaffen ruimtelijk inzicht en zijn een basis voor strategische keuzes en (ruimtelijk) beleid. Nexpri koppelt uw gegevens aan locatie en vertaalt uw ruimtelijke vraagstukken naar heldere GIS-analyses en kaartpresentaties. Wij inventariseren welke gegevens daarbij nodig zijn en structureren deze voor gebruik. De kaarten maken wij in samenwerking met onze klanten voor een goede afstemming op de presentatie- en communicatiedoelen. De (tussen)resultaten kunnen wij visualiseren en interactief beschikbaar stellen op internet, zodat onze klanten kunnen meekijken en altijd toegang tot de informatie hebben.

Projectmanagement

Bij projecten is het vaak zinvol een onafhankelijke projectmanager in te schakelen. Iemand die beschikt over de juiste kennis en ervaring om het project in goede banen te leiden en geen commerciële binding met leveranciers heeft. Hiervoor bent u bij Nexpri aan het juiste adres.