Ook VNOG en VGGM kiezen voor de Webbased RIN applicatie

05-12-2016

De Veiligheidsregio's Gelderland Midden en Noord Oost Gelderland hebben gekozen voor de Webbased RIN applicatie om hun RisicoIndexkaart Natuurbranden voor de Veluwe en Achterhoek te actualiseren en te beheren. Doorslaggevende redenen zijn de laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid van de applicatie, het feit dat de applicatie als een online dienst wordt aangeboden (Saas) en het gebruik van open data, open standaarden (webservices) en open source componenten. De applicatie biedt niet alleen functionaliteit om de RIN-kaart te maken, maar ook om deze eenvoudig te ontsluiten voor andere Geo/GIS-toepassingen van de Veiligheidsregio's.

De Landelijke RisicoIndex Natuurbranden (RIN) biedt de Veiligheidsregio’s de mogelijkheid om de risico’s van brand in natuurgebieden zichtbaar te maken. Na het opstellen van een RIN, waarbij diverse factoren worden ingevuld en waarbij dientengevolge veel partijen betrokken zijn (o.a. brandweer, natuurbeheerders, provincies, gemeenten, recreatieondernemers, eigenaren van gebouwen) is een kaart beschikbaar met geclassificeerde km-vakken (groen = laag risico, rood = zeer hoog risico). Bij deze kaart hoort een (opleg)notitie, waarin de effecten van een natuurbrand worden beschreven. De RIN en de (opleg)notitie vormen een basis voor het eventueel nemen van maatregelen in een natuurgebied.

Quotes

"Nexpri heeft ons begeleid bij de selectie van een WebGIS voor intern en extern gebruik. Door hun ervaring en professionaliteit hebben wij binnen 3 maanden een keuze voor een oplossing en leverancier kunnen maken. Dit op basis van een gedegen aanpak voor de aanbesteding. Voor de lange termijn ligt er een door Nexpri geschreven geobeleidsplan dat de ontwikkelingen schetst voor de komende jaren"

Ben Thijssen, gemeente Stichtse Vecht

"De Benchmark-GEO geeft een verrassend inzicht in de complexiteit van geo binnen onze organisatie. Het vergelijken van harde gegevens vormt een goede basis voor een gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers. De eigenlijke waarde van de benchmark zit hem in het gesprek. De uitkomsten van de benchmark fungeren als trigger."

Paul Getz, gemeente Arnhem

"De Benchmark-GEO zorgt er voor dat je jouw organisatie kunt vergelijken met andere soortgelijke organisaties. En belangrijker nog: het gesprek hierover aan gaan."

Marcel Broekhaar, gemeente Zwolle