Nieuwe GIS viewer gemeente Stichtse Vecht

03-01-2017
De interne en externe GIS viewers van de gemeente Stichtse Vechte waren aan vernieuwing toe. De wens is om te gaan werken met één modern platform voor zowel intern als extern gebruik, met mogelijkheden voor doelgroepgerichte toepassingen. Nexpri heeft het proces van voorbereiding en aanbesteding begeleid en daarbij de methodiek van Prestatie-inkoop gehanteerd. De gemeente heeft een keuze voor GIS viewer en leverancier gemaakt, de implementatie is in volle gang.

Quotes

"Nexpri heeft ons begeleid bij de selectie van een WebGIS voor intern en extern gebruik. Door hun ervaring en professionaliteit hebben wij binnen 3 maanden een keuze voor een oplossing en leverancier kunnen maken. Dit op basis van een gedegen aanpak voor de aanbesteding. Voor de lange termijn ligt er een door Nexpri geschreven geobeleidsplan dat de ontwikkelingen schetst voor de komende jaren"

Ben Thijssen, gemeente Stichtse Vecht

"De Benchmark-GEO geeft een verrassend inzicht in de complexiteit van geo binnen onze organisatie. Het vergelijken van harde gegevens vormt een goede basis voor een gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers. De eigenlijke waarde van de benchmark zit hem in het gesprek. De uitkomsten van de benchmark fungeren als trigger."

Paul Getz, gemeente Arnhem

"De Benchmark-GEO zorgt er voor dat je jouw organisatie kunt vergelijken met andere soortgelijke organisaties. En belangrijker nog: het gesprek hierover aan gaan."

Marcel Broekhaar, gemeente Zwolle