Koppelvlak BGT - BOR

15-03-2017
Nexpri helpt de gemeente Eindhoven met het realiseren van automatisch berichtenverkeer tussen de BGT-applicatie en BOR-applicatie. Er is inmiddels een Plan van Aanpak opgesteld aan de hand van data-analyse BGT en BOR en workshops en gesprekken met GEO- en BOR-medewerkers en de leveranciers. Hierin staan de te nemen stappen benoemd, van keuzes maken t.a.v. (landelijke standaarden voor) informatiemodellen, inrichtingsmodellen, gegevens (opwerken),  processen en borgen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tot en met het daadwerkelijk testen en in gebruik nemen van het berichtenverkeer.

Quotes

"Nexpri heeft ons begeleid bij de selectie van een WebGIS voor intern en extern gebruik. Door hun ervaring en professionaliteit hebben wij binnen 3 maanden een keuze voor een oplossing en leverancier kunnen maken. Dit op basis van een gedegen aanpak voor de aanbesteding. Voor de lange termijn ligt er een door Nexpri geschreven geobeleidsplan dat de ontwikkelingen schetst voor de komende jaren"

Ben Thijssen, gemeente Stichtse Vecht

"De Benchmark-GEO geeft een verrassend inzicht in de complexiteit van geo binnen onze organisatie. Het vergelijken van harde gegevens vormt een goede basis voor een gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers. De eigenlijke waarde van de benchmark zit hem in het gesprek. De uitkomsten van de benchmark fungeren als trigger."

Paul Getz, gemeente Arnhem

"De Benchmark-GEO zorgt er voor dat je jouw organisatie kunt vergelijken met andere soortgelijke organisaties. En belangrijker nog: het gesprek hierover aan gaan."

Marcel Broekhaar, gemeente Zwolle