Adviseren en begeleiden gemeente Hoeksche Waard

13-12-2019

De gemeente Hoeksche Waard bestaat sinds 1 januari 2019 na de fusie van de gemeenten Oud-Beijerland, Binnemaas, Strijen, Cromstrijen en Korendijk. Nexpri adviseert en begeleidt de gemeente Hoeksche Waard met het inrichten, beheren en gebruiken van de basis- en -kernregistraties in het geo-domein. Daarvoor hebben we in 2018 visie en strategie opgesteld, waaraan in 2019/2020 uitvoering wordt gegeven. Het gaat daarbij om het samenspel tussen processen, gegevens, applicaties en organisatie. In de loop van 2019 zijn de taken en verantwoordelijkheden van het Geo-team uitgewerkt en is gewerkt aan de samenstelling van het team. In 2020 krijgt dit vervolg.

Quotes

"Nexpri heeft ons begeleid bij de selectie van een WebGIS voor intern en extern gebruik. Door hun ervaring en professionaliteit hebben wij binnen 3 maanden een keuze voor een oplossing en leverancier kunnen maken. Dit op basis van een gedegen aanpak voor de aanbesteding. Voor de lange termijn ligt er een door Nexpri geschreven geobeleidsplan dat de ontwikkelingen schetst voor de komende jaren"

Ben Thijssen, gemeente Stichtse Vecht

"De Benchmark-GEO geeft een verrassend inzicht in de complexiteit van geo binnen onze organisatie. Het vergelijken van harde gegevens vormt een goede basis voor een gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers. De eigenlijke waarde van de benchmark zit hem in het gesprek. De uitkomsten van de benchmark fungeren als trigger."

Paul Getz, gemeente Arnhem

"De Benchmark-GEO zorgt er voor dat je jouw organisatie kunt vergelijken met andere soortgelijke organisaties. En belangrijker nog: het gesprek hierover aan gaan."

Marcel Broekhaar, gemeente Zwolle