Nieuwe geo-voorziening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

12-12-2019
De  Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) ontwikkelt de geo-informatievoorziening en breng daarvoor de processen, gegevens, applicaties en organisatie op orde. De eerste stappen zijn gezet met de aanschaf en implementatie van een generieke geo-voorziening waarmee de OZHZ gegevens uit interne en externe bronnen beschikbaar gaat stellen aan de organisatie. De geo-voorziening ontsluit gegevens en informatieproducten aan de gebruikers en afnemende applicaties. Tevens gaat de geo-voorziening gebruikt worden voor het uitwisselen van geodata met onder andere gemeenten en provincie en voor het publiceren van kaarten voor het publiek. Nexpri adiseert en begeleidt de OZHZ in dit traject.

Quotes

"Nexpri heeft ons begeleid bij de selectie van een WebGIS voor intern en extern gebruik. Door hun ervaring en professionaliteit hebben wij binnen 3 maanden een keuze voor een oplossing en leverancier kunnen maken. Dit op basis van een gedegen aanpak voor de aanbesteding. Voor de lange termijn ligt er een door Nexpri geschreven geobeleidsplan dat de ontwikkelingen schetst voor de komende jaren"

Ben Thijssen, gemeente Stichtse Vecht

"De Benchmark-GEO geeft een verrassend inzicht in de complexiteit van geo binnen onze organisatie. Het vergelijken van harde gegevens vormt een goede basis voor een gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers. De eigenlijke waarde van de benchmark zit hem in het gesprek. De uitkomsten van de benchmark fungeren als trigger."

Paul Getz, gemeente Arnhem

"De Benchmark-GEO zorgt er voor dat je jouw organisatie kunt vergelijken met andere soortgelijke organisaties. En belangrijker nog: het gesprek hierover aan gaan."

Marcel Broekhaar, gemeente Zwolle