Toepassingen

Ruimtelijke analyse en kaarten

Nexpri visualiseert en verrijkt in GIS uw gegevens op kaart en voert geografische analyses uit met uw gegevens. Om beleidskeuzes te maken heeft u eerst inzicht nodig in wat waar is. U kunt uw eigen gegevens verrijken of combineren met relevante gegevens uit andere bronnen. Op de kaart en via geografische analyses kunt u (ruimtelijke) relaties en patronen herkennen en antwoorden op uw vragen vinden. Als GIS gebruiken wij onder andere ArcGIS en QGIS.

Maak geografische informatie eenvoudig toegankelijk

Nexpri helpt u bij het ontwikkelen van webbased toepassingen die uw processen ondersteunen en ruimtelijke informatie laagdrempelig ontsluiten. Hieronder kunt u twee voorbeelden bekijken.

Voorzieningenkaart Utrecht

Inwoners van Utrecht zo lang en zo goed mogelijk in hun eigen huis en wijk laten wonen. Dat is waar de gemeente Utrecht hard aan werkt. Een wijk die voldoende voorzieningen biedt om mensen met verminderde zelfredzaamheid zo zelfstandig mogelijk te laten wonen én waar als het moet ook gespecialiseerde zorg en opvang aanwezig is, noemen wij een Welkome Wijk. Via de voorzieningenkaart Welkome Wijken kunt u zoeken naar contactgegevens van welzijns- en zorginstellingen in de stad Utrecht. De U Gids geeft daarnaast ook uitleg over voorzieningen en regelgeving op verschillende thema´s.

Kijk ook op www.voorzieningenkaartutrecht.nl

RIN inventarisatie

Veiligheidsregio’s lieten voorheen hun Risico Indexkaart Natuurbrand (RIN) in GIS extern opstellen en kregen als resultaat een kaart in pdf-formaat terug. Dit kan efficiënter en tegen lagere kosten. Met de RIN KaartViewer kunnen zij het hele proces nu zelf uitvoeren, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Daarbij zien zij de Risico Indexkaart Natuurbrand ‘onder hun vingers’ ontstaan. De kaart is altijd beschikbaar en toegankelijk via internet en kan direct gebruikt worden voor overleg en communicatie over te nemen maatregelen in het terrein. Klik in onderstaande afbeelding om te zien hoe het werkt.